top of page

 

 

 

 

Mellan kattägaren och inackorderingsinnehavaren har följande avtal upprättats:
 

 

Undertecknad kattägare tar fullt ansvar att katten/katterna är friska och skadefritt vid överlämnanden och att Klingerfjärdens KattHotell har fått fullständig och riktig bakgrundsinformation om kattens/katternas hälsotillstånd.

 

 

Inackorderingsinnehavaren fråntas från allt ansvar för sjukdom samt brand-, olycksfall eller andra skador som katten/katterna kan ådra sig under tiden och som ej ersätts av ansvarsförsäkring. Om katten/katterna skulle bära på smitta/ohyra och övriga gäster drabbas ansvarar kattägaren för eventuella krav från andra kattägare samt kostnader för sanering.

 

 

Undertecknad kattägare ger härmed sitt medgivande till att få full insyn i katten/katternas journal på veterinärklinik under katten/katternas vistelse. Skulle katten/katterna under tiden insjukna kommer ägaren och/eller annan angiven kontaktperson att underrättas samt veterinär vid behov anlitas. Kattägaren tar fullt ansvar för veterinärkostnader samt kostnader för transport och tid.

 


Klingerfjärdens KattHotell har rätt att förfara med katten/katterna på sätt som synes bäst för täckande av uppkomna inackorderingskostnader och andra kostnader om katten/katterna har lämnats utan kontakt med undertecknad ägare eller angiven kontakt person 14 dagar efter avsedd hämtningsdagen.

 

 

Klingerfjärdens KattHotell får använda bilder och namn av katten/katterna på sociala medier
JA □ NEJ □

Klingerfjärdens KattHotell får använda bilder och namn av katten/katterna på webbsidan www.kfkatthotell.se
JA □ NEJ □


 

 

 

bottom of page