top of page

Numera finns det begränsade platser för smådjur som Marsvin, Råtta, Kaniner och liknande. 

ENDAST INOMHUS


På grund av smittrisker Alla ska ha med sig egen bur. Denna ska uppleva Jordbruksverkets regler kring mått och inredning. Djur ägaren ska ta med egen basfoder medan Klingerfjärdens KattHotell står för färska foder. Alla bur ska vara rent vid ankomsten. Tidningspapper ska ej andvändas. Djurägaren ska intyga i ett inackordningsavtal att varje individuid är av god hälsa och rent från parasiter, loppor, löss. 

Priser:
     Mus, Hamster, Råtta: 100:- engångsavgift samt 35:- per dag för första djuret och 25:- för den andra. 
     
     Marsvin: 100:- engångsavgift 50:- för första djuret och 25:- för den andra. 

     Kanin OBS Endast Inomhus: 100:- engångsavgift samt 75:- för första och 35:- för den andra
              *Det är fullt möjligt att boka ett vanligt kattrum (utan rastgård) till rumsren kaniner med toalåda mm. Vanlig rumspris                                    då gäller. Rummet ska förses med hage så det finns ingen chans inredning, väggskontakt, dörren mm                                        kan nås. 


 
Det som ingår i priserna är: Cat´s Best Universal, färska grönsaker, dagliga handling av varje individuid, pälsvård, och bevakade vistelse utanför buren. Naturligtvis även daglig rengöring och vattenbyte. 
 

Jordbruksverket´s regler kring mått av bur och inredning


Smågnagare
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/smagnagare.4.62af51191240430af4d80002633.html


Kaniner
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/kaninersomsallskapsdjur.4.62af51191240430af4d80002643.html

bottom of page